Egzaminator

Jestem egzaminatorem oraz instruktorem ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – w zakresie:

  • ECDL EPP e-Urzędnik
  • ECDL Core/Start – moduły M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7
  • ECDL Advanced – moduły A1, A2, A3, A4
  • ECDL Base – moduły B1, B2, B3, B4
  • ECDL PTI Standard – moduły B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3
  • ECDL Profile – moduły B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, A1, A2, A3, A4
  • ECDL e-Citizen
  • ECDL IT Security
  • ECDL Web Starter

Trener_EPP_e-Urzędnik